Category: Informacje

Terapia MRCST daje szansę na nieinwazyjne zmniejszenie skoliozy do 40 roku życia. Jednak nawet wtedy, kiedy pacjentem jest osoba nieletnia, może dojść do tak dużych zmian w kręgosłupie, że te uniemożliwiają uzyskanie poprawy. Negatywne zjawiska widoczne są m.in. na zdjęciu tomografii komputerowej 3D u jednej z moich pacjentek (powyżej).

Czas nie … Czytaj całość

Studium wykonalności obiektywnego zabiegu rehabilitacji skoliozy z wykorzystaniem inercyjnego systemu pomiarowego
Krystian Klimowski[1], Jacek Staniszewki[2], Artur Drużdż[3], Anna Bryl3, Piotr Sauer[4]

[1]CUBE Systems, ww.cubesystems.pl, k.klimowski@cubesystems.pl

[2]SKOLIO Centrum Leczenia Schorzeń Kręgosłupa, www.skolio.pl, jacek_staniszewski@skolio.pl

[3]Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, Oddział Neurologiczny

[4] Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
Streszczenie
Artykuł stanowi studium nad problemem wykorzystania inercyjnego … Czytaj całość