mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta, filozof

Jestem fizjoterapeutą, a także ukończyłem studia z filozofii. Co ma wspólnego fizjoterapia z filozofią? Wiele. Zarazem jeden jak i drugi przedmiot badań opisuje człowieka, choć z różnych jego perspektyw. Dziś, po przeszło 20 latach latach pracy oraz na podstawie mojego własnego, osobistego doświadczenia opieram wiedzę o człowieku na podstawowym podziale: człowiekiem kierują popędy, które nim rządzą oraz człowiek kieruje swoim życiem na podstawie wartości i wiedzy apriorycznej. Kwestię tę opisuję w „Filozoficzny aspekt ciała człowieka” raz w „Filozoficzny aspekt duchowości człowieka” (w blogu). Dlaczego teraz o tym piszę? Gdyż mając kontakt z Państwem mam do czynienia nie z przedmiotem a z człowiekiem.

Jestem właścicielem gabinetu Skolio założonego w 1997 roku oraz twórcą terapii MRCST a także autorem książki pt. „Rewolucyjne leczenie skolioz. Skuteczna metoda MRCST dzieci i dorosłych”. Problem skoliozy, jej etiologii, historii, terapii oraz skutków krótko i długofalowych, w tym skutków psychologicznych, pochłonął mnie dogłębnie, tak mocno, że mogę powiedzieć, że tematyce tej poświeciłem życie. Mam duże doświadczenie w omawianym temacie oraz jak sądzę, niemałe sukcesy. Wiedzę swą pogłębiłem m.in. przez współpracę z lekarzami, profesjonalistami w dziedzinie leczenia skolioz: dr A.Dróżdż, dr A.Bryl z Poznania oraz firmą Cube Systems z Poznania w celu przeprowadzenia badań klinicznych terapii MRCST (Poznań 2016 r.). Przez ostatnich parę lat (2018 – 2022) miałem okazję dyskutować z osobami, którzy równie jak ja, „złamali zęby” w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań terapeutycznych: prof. A.Suchodolskim, prof. Erdmannem, mgr fizjoterapii Andrzejem Stolarzem. Serdecznie dziękuje z tego miejsca za możliwość wzięcia udziału w wielogodzinnych dysputach oraz badaniach tematu wymienionym wyżej osobom.

Dyplomy i certyfikaty