MRCST - MANUAL -REFLECTIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT
MRCST DLA OSÓB Z CAŁEJ POLSKI
GABINET WROCŁAW I WARSZAWA
MRCST - JEDYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA SKOLIOZ OSÓB DOROSŁYCH
Previous slide
Next slide

                  MRCST  – METODA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

POSTAWA ZALEŻY OD BIOLOGII I UMYSŁU CZŁOWIEKA: biolodzy zakładają, że postawa ciała, jako efekt zachowań nawykowych, kształtowana jest dzięki motorycznym predyspozycjom kondycyjnym i predyspozycjom koordynacyjnym (to sterowanie ruchem). Zakładają, że predyspozycje te kształtują się w środowisku przyrodniczym, biologii ciała człowieka  i socjokulturowym. Niewątpliwie bez poprawy zdolności koordynacyjnych nie można poprawić postawy ciała. 
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że:
1. koordynacja determinowana jest biologicznym rozwojem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego kształtowanym w środowisku umysłu kulturowego dziecka – udowodnieniu tej tezy  poświęciłem swoje zawodowe życie. Umysł dziecka istotnie dopełnia biologię dziecka, o czym zdaje się zapominają (lub nawet o tym nie wiedzą) biolodzy: neurolodzy, biomechanicy, ortopedzi, fizjoterapeuci. Zdolności koordynacyjne, od których zależy postawa ciała człowieka, mają charakter bioumysłowy. Ale jaki z tego zrobić użytek? Jak kształtować umysł, aby w istotny sposób przyczynił się do poprawy zdolności koordynacyjnych i postawy ciała?

2. Bez świadomości żaden człowiek nie przyjmie pionowej postawy ciała (biologiczne kryterium postawy ciała). Biolodzy zakładają, że  „układ nerwowy jest świadomy swoich funkcji”, co jest stwierdzeniem dość dziwacznym. Układ nerwowy jest zbiorem komórek przewodzących bodźce.  Lecz jak kształtować świadomość?  

3. Biolodzy budują nieużyteczne definicje: „równowaga to umiejętność zachowania środka masy w czworoboku podporu”. Rozumiemy coś z tego? Czy człowiek może wykorzystać takie stwierdzenie do poprawy zaburzeń równowagi? A skoro nie rozumiemy, wówczas udajemy się do …specjalisty.

4. Dla dzieci wychowanie fizyczne jest kluczowe w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała. Bez edukacji umysłu,  biologiczny rozwój ruchowy dzieci jest ślepy. Ale czym jest wychowanie fizyczne? Także udajemy się do…specjalisty.

5. Biolodzy pomijają wiedzę o umyśle Pacjenta. Człowiek pozbawiony wiedzy o bioumysłowym gruncie postawy ciała opiera kształtowanie postawy ciała na ślepym przypadku zjawisk przyrodniczych albo na wiedzy nabywanej od lekarzy czy fizjoterapeutów. Ta droga nigdy nie doprowadzi do dobrych rezultatów. Ofiarami takich założeń specjalistów biologów są dzieci. Postawa ciała jest kształtowana biologią i  umysłem dziecka. Jeżeli skolioza nie ma przyczyn biologicznych, to umysł dziecka  jest istotną przyczyną jego problemów związanych z postawy ciała. Jeżeli 90% skolioz to skoliozy idiopatyczne (biolodzy nie potrafią jednoznacznie wskazać  biologicznych przyczyn skolioz) to przyczyny skoliozy tkwią w umyśle człowieka. Ale czym jest umysł człowieka?

Ode mnie uzyskasz odpowiedź na te i wiele innych pytań związanych z bioumysłowym kształtowaniem postawy ciała. Badam biologię i próbuję rozpoznać umysł Pacjenta, czego nie robią ortopedzi i fizjoterapeuci. Metoda MRCST zakłada, że aby działać na skoliozę, należy stosować podwójne oddziaływanie – (1) przez  FIZJOTERAPIĘ – oraz przez  (2)  KSZTAŁTOWANIE UMYSŁU CZŁOWIEKA.  MRCST stoi na stanowisku, że istotnym dopełnieniem biologii  człowieka jest aksjologia człowieka. Sama fizjoterapia wykorzystuje wiedzę o odruchowej regulacji napięcia mięśniowego (jak u zwierząt), zaś MRCST jest i fizjoterapią i metodą humanistyczną. 

Częściowe przedstawienie tego zagadnienia zawiera książka pod tytułem:  „Rewolucyjne leczenie skolioz” (chcąc ją kupić, proszę wysłać maila na adres: jacek_staniszewski@skolio.pl  – cena 69 zł. + koszty wysyłki).

Poznawczym złudzeniem jest ujmowanie postawy ciała jedynie przez pryzmat fizycznego wyglądu

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Nauka oraz odpowiednie wykonanie ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST

Lekarz zawsze POWIE:
„nie można zmniejszyć skoliozy u dziecka – tylko GORSET LUB OPERACJA”.

DOROSŁE OSOBY USŁYSZĄ
„w tym wieku nie da się już nic zrobić”.
MRCST twierdzi „MOŻNA”.

BLOG