Informacja w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

Jeżeli tylko nie będzie ograniczeń administracyjnych – turnusy będą się odbywały.
Sam wirus nie jest groźny dla osób zdrowych oraz do 55 r.ż – poprzez stosowanie ograniczeń administracyjnych nie należy rozprzestrzenić koronawirusa, gdyż służba zdrowia może być niewydolna po przekroczeniu 3700 nowych zarażonych dziennie. (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fpf6c8-5kYc&fbclid=IwAR19FRWo3ulCaiLZTe9G44IIwywyjg2WekctFqcEhDqeCFGuarb-uGbebJ0

W zajęciach nie mogą uczestniczyć jedynie osoby z najmniejszymi objawami przeziębienia czy objawami grypopodobnymi.
„Mamy ryzyko,że zachorujemy na tego wirusa i każdy musi się z tym liczyć, że spotka się z osobą, która jest chora. Chodzi o to, by jak najbardziej ograniczyć wysokość tej fali epidemicznej, czyli ograniczyć liczbę przypadków w jednym momencie. Dla większości z nas ten wirus nie stanowi zagrożenia, praktycznie rzecz biorąc żadnego”
prof. Krzysztof Pyrć, 12:55 – 13:11, 26 marca 2020

https://www.youtube.com/watch?v=0xk29fyzD6Y

shadow

Rekrutacja pacjentów na nieodpłatne badania skoliozy metodą MRCST przerwana do odwołania.

Nasz zespół badawczy pod kierownictwem dr n.med. Artura Drużdża przeprowadzi w roku 2017 w Poznaniu badania oraz leczenie skoliozy metodą MRCST. Celem badania jest uzyskanie u większości pacjentów zmniejszenie skoliozy od 8 – 14 stopni.
W dalszym etapie planujemy budowę urządzenia rehabilitacyjnego, które będzie w pełni skomputeryzowanym narzędziem do leczenia skoliozy metodą MRCST.

“Moje zaangażowanie w badanie podyktowane jest chęcią naukowej analizy metody MRCST. Należy sprawdzić jej skuteczność nie tylko badaniem radiologicznym, ale innymi pomiarami w warunkach klinicznych. Biorąc pod uwagę, że większość publikacji stwierdza niewielką skuteczność lub jej brak w przypadku nieinwazyjnego leczenia skolioz u osób powyżej 18 roku życia, to wyniki naszych badań mogą okazać się interesujące w tym zakresie.”
dr n. med. Artur Dróżdż – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, ordynator oddziału neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu.

shadow

Turnusy leczenia skolioz we Wrocławiu

adres gabinetu:
Pałac Schaffgotschów, ul. Kościuszki 34

Gabinet znajduje się z podziemiu, schodami w dół i na prawo lub proszę zasięgnąć informację na portierni.
aktualizacja 06 03 2020
14 – 18 marca – brak wolnych miejsc
18 – 22 kwietnia – brak wolnych miejsc
23 – 27 maja – 5 wolnych miejsc

shadow

Turnusy leczenia skolioz w Gdańsku

ul. Kaprów 3A / 16, 1 piętro, Gdańsk Oliwa

04 – 08 kwietnia 2020 – 2 wolne miejsca
06 – 10 czerwca 2020 – 5 wolnych miejsc

shadow

Blog skolioza

Rewolucyjne leczenie skolioz - Książka dostępna już w sprzedaży!

Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.
Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.|W rozdziale II czytelnik może usystematyzować swoja wiedzę na temat dotychczasowych teorii powstania skoliozy oraz zobrazować terapię MRCST w kontekście zaburzeń tonusu mięśniowego powstałych w trakcie chodu. Zaburzenia chodu według autora książki stanowią możliwość odróżnienia definicji klasycznej od definicji neurobiomechanicznej skoliozy. W kontekście tej drugiej na nowo można zinterpretować wpływ czynników kostnopochodnych oraz neuropochodnych w powstaniu i progresji skoliozy. Oddzielnym zagadnieniem jest przedstawienie aksjomatyki chodu pod postacią struktury biomechanicznej jako dedukcyjnego modelu ruchowego, z którego można wywieść tworzenie się określonego typu skoliozy. Autor pracy przedstawia znaczenie Współczynnika Załamania jako istotnego wskaźnika pomocnego w ustaleniu sekwencji terapeutycznych. W dalszej części autor przedstawia badanie pacjenta ze skoliozą, na które składa się analiza biomechaniczna skoliozy, analiza rtg miednicy oraz kręgosłupa a także badanie struktury biomechanicznej pacjenta. Następnie ukazane są: urządzenie MRCST, w którym odbywają się ćwiczenia oraz kilka pozycji ułożeniowych pacjenta, podział na turnusowy oraz nieturnusowy sposób leczenia skoliozy.|W rozdziale III autor przedstawia efekty terapii MRCST w takim kontekście jak np. wiek pacjenta (najstarszy pacjent z poprawą skrzywienia), największe pochylenie czwartego kręgu lędźwiowego, najlepszy wynik na turnusie rehabilitacyjnym.

Zamówienia można również składać drogą mailową w tytule proszę wpisać „KSIĄŻKA” na adres jacek_staniszewski@skolio.pl . Cena książki – 48 zł + cena wysyłki 8 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto nr 76 1020 5242 0000 2202 0301 6086 tytułem “książka” publikacja będzie wysłana na podany adres w ciągu 2 dni.