MRCST - MANUAL -REFLECTIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT
MRCST DLA OSÓB Z CAŁEJ POLSKI
GABINET WROCŁAW I WARSZAWA
MRCST - JEDYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA SKOLIOZ OSÓB DOROSŁYCH
Previous slide
Next slide

Czy fizjoterapia, jako nauka o fizycznych metodach kształtowania postawy ciała, wniosła coś istotnego do teorii terapii postawy ciała? Pytanie to zadaję jako fizjoterapeuta.

Wszystkie metody fizjoterapeutyczne, których przedmiotem jest terapia postawy ciała, opierają się na usprawnianiu deficytów biologii  postawy ciała. Współczesna  fizjoterapia kształtuje postawę ciała JEDYNIE w granicach biologicznych dyspozycji postawy ciała.  

Dlaczego fizjoterapia jako nauka o fizycznych metodach kształtowania postawy ciała CZŁOWIEKA nie przynosi pokładanych w niej nadziei? Dlatego, że SKOLIOZA DETERMINOWANA JEST BIOLOGIĄ I KULTURĄ. Człowiek jest istotą biokulturową. Skolioza to choroba człowieka.

DZIĘKI BIOLOGICZNEMU ROZWOJOWI W ŚRODOWISKU SOCJOKULTUROWYM kształtuje się WZORZEC POSTAWY CIAŁA CZŁOWIEKA.

Metody fizjoterapeutyczne, które pomijają dopełniającą rolę kultury w fizjoterapii postawy ciała stają się dogmatami. 

Postawa ciała jako przestrzenny układ ciała determinowana jest rozwojem biologii i kształtowana jest środowiskiem przyrodniczym oraz środowiskiem edukacyjnym. Nośnikiem wiedzy jest psychika. Świadomość postawy ciała, poznanie zmysłowe, pamięć, motywacja, potrzeby, emocje,  charakter, inteligencja, myślenie lingwistyczne i nielingwistyczne, myślenie aksjomatyczne i normatywne, wola – to mentalne czynniki, które musi uwzględniać każda terapia fizjoterapeutyczna postawy ciała. Zachowania ruchowe jako przedmiot każdej fizjoterapii warunkowane są terapią postawy ciała oraz biopsychiką postawy ciała. Należy zadać pytanie: „Co kształtuje biopsychikę postawy ciała, aby można było prognozować zachowania ruchowe i ich konsekwencje”?  

Postawa ciała – to biomentalny, biopsychiczny i biologiczny układ funkcjonalny ciała w granicach wyznaczonych przez biologiczny rozwój biologii ciała i rozwój mózgu psychiki oraz  biologiczno-psychiczne formowanie dynamiki Ośrodkowego Układu Nerwowego w hierarchicznie ujętych poziomach, z których wyłania się pod – świadomość, świadomość i nad – świadomość psychiki, stanowiące fundament świadomej postawy ciała i świadomych reakcji nerwowo – mięśniowych. 

TERAPIA POSTAWY CIAŁA (MRCST) opiera się na:

(1) teorii biomentalności psychiki postawy ciała  – opisuje i wyjaśnia edukację fizjoterapeutyczną,

(2) teorii biopsychiki postawy ciała – opisuje i  wyjaśnia fizjoterapię edukacyjną,

(3) teorii biologii postawy ciała – opisuje i wyjaśnia fizjoterapię pozaedukacyjną (klasycznie pojmowaną fizjoterapię biologii postawy ciała opartą na podstawach fizjologicznych i biomechanicznych).

Biomentalność stanowi dopełnienie biopsychiki, a biopsychika dopełnia biologię postawy ciała. Edukacja fizjoterapeutyczna dopełnia fizjoterapię edukacyjną, zaś fizjoterapia edukacyjna dopełnia fizjoterapię pozaedukacyjną. 

Metoda MRCST wykorzystuje działania neurologiczne, fizjologiczne, biomechaniczne, psychologiczne, edukacyjne, aksjologiczne, normatywne, poznawcze.

Prawidłową postawę ciała warunkuje zachowanie ZASADY ZRÓWNOWAŻENIA ATRYBUTÓW BIOLOGII I ATRYBUTÓW PSYCHIKI CZŁOWIEKA.

Częściowe przedstawienie tego zagadnienia zawiera książka pod tytułem:  „Rewolucyjne leczenie skolioz” (chcąc ją kupić, proszę wysłać maila na adres: jacek_staniszewski@skolio.pl  – cena 69 zł. + koszty wysyłki).

Poznawczym złudzeniem jest ujmowanie postawy ciała jedynie przez pryzmat fizycznego wyglądu 

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Nauka oraz odpowiednie wykonanie ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST

Lekarz zawsze POWIE:
„nie można zmniejszyć skoliozy u dziecka – tylko GORSET LUB OPERACJA”.

DOROSŁE OSOBY USŁYSZĄ
„w tym wieku nie da się już nic zrobić”.
MRCST twierdzi „MOŻNA”.

BLOG