Plecy okrągłe

Plecy okrągłe to odwrotność pleców płaskich. Postawa Pacjenta jest niedbała, zgarbiona. Stąd częste upominanie dzieci „siedź prosto!”. Wadę powiększa długie siedzenie. Praca przy komputerze powinna być przeplatana wykonaniem paru ćwiczeń w odstępach godzinnych, co minimalizuje negatywny wpływ pozycji siedzącej na kręgosłup.
Kość krzyżowa ustawiona jest w przodopochyleniu co skutkuje zwiększeniem lordozy lędźwiowej. Wizualnie jednak zaokrąglenie pleców w odcinku piersiowym jest większe i to ono niepokoi rodziców dzieci z tą wadą.

Kiedy mamy do czynienia ze zmianą struktury kości kręgów piersiowych bez zmian funcjonalno-dystonicznych jak i bez geometrycznego odchylenia kości krzyżowej oraz fizjologiczną lordoza odcinka lędźwiowego – to wada nazywana jest chorobą Scheuermanna lub młodzieńczą kifozą lub martwicą jałową nasad trzonów kręgowych. Choroba ta zaczyna się w wieku 10-14 lat. Powodowana jest zaburzeniami wzrostu trzonów kręgów i postępującym klinowaceniem trzonów. Etiologia choroby jest dotychczas nieznana.

 

Odróżniając te dwie grupy schorzeń, które dają zbliżony obraz kręgosłupa – plecy okrągłe – należy podkreślić, iż w chorobie Scheuermanna jeśli w porę nie zastosuje się prawidłowego leczenia dojdzie do trwałego zeszpecenie i ograniczenia sprawności życiowej. Zniekształcenie klinowate nasad trzonów kręgowych jest procesem nieodwracalnym.
Objawem choroby jest ból w okolicy kręgosłupa, uczucie zmęczenia, stopniowe pogarszanie się postaw, powstają także przykurcze zgięciowe w stawach biodrowych.

Wczesne rozpoznanie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala rozpocząć leczenie, które zapobiega rozwinięciu się zniekształceń. Leczenie ma charakter rehabilitacyjno-ortopedyczny i powinno być kontynuowane do zakończenia wzrostu dziecka. Jednakże najważniejsze jest utrzymywanie kręgosłupa w odpowiednich pozycjach.

MRCST – potwierdzona na rtg, bezpieczna koncepcja leczenia skolioz dzieci i osób dorosłych

Wszystkie metody leczenia skolioz to w istocie koncepcje.  MRCST ewoluowała przez przeszło 20 lat do aktualnej, skończonej formy leczenia skoliozy. Stało się to po licznych badaniach, analizach w gronie specjalistów, tysiącach godzin spędzonych w publikacjach naukowych jak i w gabinecie z pacjentami. Jej efekty są skutkiem zrozumienia i odpowiedniego podejścia do ćwiczeń samego pacjenta a nie tylko odpowiedniego doboru ćwiczeń. To zawsze jest wynik dobrej współpracy. To jej służy wydana parę lat tumu książka pod tytułem „Rewolucyjne leczenie skolioz”. Podobnie też dedykowana strona  przybliża  Państwu leczenie skoliozy przez MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST