Strefa Pacjenta

Dostęp tylko dla pacjentów.  Umożliwi Ci zrozumieć w sposób przejrzysty zagadnienia medyczne związane ze skoliozą, poznać ćwiczenia z MRCST dla leczenia skoliozy oraz diagnostykę, dzięki której będziesz mógł kontrolować  ich efekty oraz prawidłowość ich wykonania.

Regulamin

nmlkjhvbuhvjb

Teoria

1) płaszczyzny oraz osie ruchu
2) anatomia
3) zjawisko równowagi
4) zjawisko stabilizacji
5) działanie sił bezwładności na ciało człowieka w trakcie chodu
5) równanie Pauwelsa
6) miednica
7) stawy biodrowe
8) połączenie lędźwiowo – krzyżowe
9)odcinek lędźwiowym
10) odcinek piersiowy
11) odcinek szyjny
12) wzorzec chodu
13) dysfunkcje w trakcie chodu

Diagnostyka

1. Miednica

2. Stawy biodrowe

3. Odcinek 

Ćwiczenia

1. Miednica