Diagnoza i zabieg manualny

Badania Pacjenta obejmuje:

Wywiad: pacjent odpowiada na szereg pytań, np. kiedy pojawił się ból, czy występuje wraz z kaszlem, w jakich sytuacjach jest większy itp,

Badanie neuro-biomechaniczne pacjenta.

Przeprowadzane są funkcjonalne testy (pacjent rozebrany jest do bielizny), które mają zlokalizować i określić rodzaj blokady, określić stopień uszkodzenia tkanki. Na tym etapie Pacjent informowany jest jakich ruchów nie powinien wykonywać, a jakie ruchy mają znaczenie terapeutyczne. W ramach tego badania można odróżnić ostre patologie od zaburzeń funkcjonalnych.

Leczenie obejmuje:
stawy:

mobilizacje i manipulacje,tkankę łączną:mięśnie: poizometryczna relaksacja mięśni, opracowanie punktów spustowych, czynny i bierny streczing,powięzie: osteopatyczne techniki relaksacyjne, nerwów: przywracanie wzorców odruchowych oraz mechanicznej ruchomości nerwów,dysk: kontrolowana repozycja dysku,funkcje odruchowe.

MRCST – potwierdzona na rtg, bezpieczna koncepcja leczenia skolioz dzieci i osób dorosłych

Wszystkie metody leczenia skolioz to w istocie koncepcje.  MRCST ewoluowała przez przeszło 20 lat do aktualnej, skończonej formy leczenia skoliozy. Stało się to po licznych badaniach, analizach w gronie specjalistów, tysiącach godzin spędzonych w publikacjach naukowych jak i w gabinecie z pacjentami. Jej efekty są skutkiem zrozumienia i odpowiedniego podejścia do ćwiczeń samego pacjenta a nie tylko odpowiedniego doboru ćwiczeń. To zawsze jest wynik dobrej współpracy. To jej służy wydana parę lat tumu książka pod tytułem „Rewolucyjne leczenie skolioz”. Podobnie też dedykowana strona  przybliża  Państwu leczenie skoliozy przez MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST