Plecy płaskie

Plecy płaskie charakteryzują się zniesieniem kątów wygięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Biorąc pod uwagę nomenklaturę anatomii amerykańskiej do elementów kręgosłupa zaliczyć należy także kość krzyżową. Wielokrotnie to właśnie nachylenie kości krzyżowej decyduje o kształcie całego kręgosłupa. W sytuacji zmniejszenia kąta nachylenia tej kości występuje zniesienie lordozy w odcinku lędźwiowym, a także kifozy w odcinku piersiowym.
 W innej sytuacji, przy zachowanym kącie kości krzyżowej, możliwa jest taka patologiczna budowa jej kształtu, która także zdeterminuje wadliwe ukształtowanie kręgosłupa.

W związku z tym badanie jak i leczenie powinno opierać sie nie tylko na korekcji kręgosłupa piersiowego, ale także na wnikliwej diagnozie kości krzyżowej oraz połączenia lędźwiowo-krzyżowego. Niezbędnym badaniem jest wykonanie rtg zarówno dolnego jak i górnego odcinka kręgosłupa w A-P, w pozycji stojącej.

Zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa powoduje w pierwszej kolejności zmniejszenie znoszenia obciążeń kręgosłupa i wystąpienie objawów bólowych kręgosłupa oraz wzmożonej reakcji zwyrodnieniowej. Jednakże bardziej niepokojący jest wpływ kręgosłupa płaskiego na kręgosłup szyjny. Szyja wówczas jest także płaska – jest to bardzo niekorzystne ustawienie kręgów szyjnych. Dlatego leczenie kręgosłupa szyjnego w związku ze zniesieniem lordozy szyjnej należy łączyć z leczeniem całego kręgosłupa, w tym miednicy.


Leczenie opiera się na wykorzystaniu technik manualnych oraz mobilizacji układu nerwowego w gabinecie, a także na wykonywaniu ćwiczeń (przez ok.10 min codziennie) w domu.

MRCST – potwierdzona na rtg, bezpieczna koncepcja leczenia skolioz dzieci i osób dorosłych

Wszystkie metody leczenia skolioz to w istocie koncepcje.  MRCST ewoluowała przez przeszło 20 lat do aktualnej, skończonej formy leczenia skoliozy. Stało się to po licznych badaniach, analizach w gronie specjalistów, tysiącach godzin spędzonych w publikacjach naukowych jak i w gabinecie z pacjentami. Jej efekty są skutkiem zrozumienia i odpowiedniego podejścia do ćwiczeń samego pacjenta a nie tylko odpowiedniego doboru ćwiczeń. To zawsze jest wynik dobrej współpracy. To jej służy wydana parę lat tumu książka pod tytułem „Rewolucyjne leczenie skolioz”. Podobnie też dedykowana strona  przybliża  Państwu leczenie skoliozy przez MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST