Postępowanie po badaniu

W dniu następnym po badaniu skontaktuję się z Państwem telefonicznie by zarekomendować dalsze postępowanie  MRCST. Badanie służy tylko postępowaniu MRCST. Badanie jest nieprzydatne w innych metodach fizjoterapeutycznych.

Postępowanie MRCST 

Stan wydolności aparatu ruchu warunkuje to, iż niektóre osoby mogą rozpocząć ćwiczenia od poziomu średniego a inne muszą zacząć ćwiczenia od poziomu podstawowego.   

Poziom I (podstawowy):

ćwiczenia związane z dysfunkcja stawów i powięzi, z problemami objawów bólowych odkręgosłupowych, z problemem sterowania miednicą  w trakcie chodu a wreszcie z dystrofią mięśniową (zanikami mięśni) stabilizatorów lokalnych oraz stabilizatorów globalnych. Ćwiczenia prowadzone są w pozycjach niskich w warunkach mikrograwitacji, w łańcuchach otwartych oraz zamkniętych.  

Poziom II (część neurologiczna):

A. (poziom początkowy) ćwiczenia odruchów mięśniowych z warstwy powierzchownej oraz głębokiej, ćwiczenia mające na celu wykorzystanie artrokinematycznych sygnałów pochodzących z mechanoreceptorów stawowych oraz powierzchni stawowych, ćwiczenia nakierowane na wzrost stabilności neurologicznej, sztywności mięśniowej, stabilności segmentarnej oraz odcinkowej,

B. (poziom średni) ćwiczenia  równowagi posturalnej w zaburzeniach układu sensorycznego w połączeniu ze zjawiskami stabilizacji lokalnej oraz globalnej  kręgosłupa. W szczególności skupiamy się nad tym zagadnieniem jako jednym z najtrudniejszych zjawisk w edukacji pacjenta. Ćwiczenia prowadzone są w pozycjach wysokich w urządzeniu MRCST (klatka z systemem pasów stabilizacyjnych) z wykorzystaniem prostych urządzeń pomiarowych z ich nową interpretacją.  „Opanowujemy” umiejętności   sprzężeń  zwrotnych dodatnich oraz ujemnych jak i  zjawisko sprzężenia  wyprzedzającego, współpracę stabilizatorów mięśni warstwy głębokiej z mięśniami antygrawitacyjnymi (w szczególności ważne dla osób ze skoliozami piersiowymi),

C. (poziom zaawansowany) ćwiczenia z symetrycznymi oraz asymetrycznymi obciążeniami  grawitacyjnymi wpływającymi na korekcję kręgosłupa oraz jej stabilizację, rozwijamy umiejętności  wyżej opisane ze sobą w statyce oraz w dynamice  w pozycjach funkcjonalnych różnych faz chodu. 

Można śmiało powiedzieć, że to edukacja opanowywania różnych umiejętności przez motoryczną część układu nerwowego Pacjenta jest drogą prostującego się kręgosłupa.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST