Kręgozmyk

Kręgozmyk (spondylolisteza) to stan polegający na przesunięciu (podwichnięciu) 2 kręgów względem siebie, gdzie wyższy kręg ulega przesunięciu do przodu względem niższego.  Główną przyczyną przesunięcia trzonu jest złamanie łuku pomiędzy trzonem a wyrostkami stawowymi. Taki stan prowadzi do utraty stabilności kręgosłupa, pogorszenia sprawności ruchowej chorego, przewlekłego bólu oraz wystąpienia objawów neurologicznych. Kręgozmyk powoduje znacznie szybsze starzenie się kręgosłupa. Najczęściej występuje na poziomie 4 i 5 kręgu lędźwiowego oraz L5-S1. W połączeniu z dyskopatią daję bardzo nieprzyjemne objawy, które nie są łatwe do usunięcia.

Zagrożenia płynące ze strony kręgozmyku:


  • przemieszczenie trzonu do przodu powoduje zwężenie kanału kręgowego, wzrost ciśnienia oraz zaburzenia cyrkulacji płynu mózgowo-rdzeniowego, ostatecznie ucisk na ogon koński.
  • złamane elementy łuku kręgu w sytuacji nadmiernego pochylania, skręcania, powodują haczenie, drażnienie, pociąganie, zgniatanie elementów układu nerwowego oraz występowanie stanów zapalnych. To właśnie te procesy powodują ból u Pacjenta.
  • „złamanie” osi ruchu powoduje destabilizację kręgu oraz powiększanie (stan niestabilności) kręgoszczeliny po przekroczeniu 5 mm przemieszczenia trzonu. Konsekwencją tego stanu są zmiany bólowe ze strony mięśni oraz nieodwracalne zmiany zwyrodnieniowe kręgów, które powodują rozwój choroby oraz zwiększenie objawów bólowych jak i neurologicznych w postaci zespołu ogona końskiego: brak kontroli trzymania moczu itp. Takie objawy mogą pojawić się już przy kręgozmyku 15 mm.
    Inaczej przedstawia się sytuacja kręgozmyku zwyrodnieniowego, który „rozwija się w czasie” i raczej jest konsekwencją złego leczenia chorób bólowych kręgosłupa oraz jego dużego obciążania na przełomie długiego odcinka czasu. Jednakże w każdym przypadku kręgozmyk jest chorobą destabilizacyjną, co zawsze może powodować wzrost objawów bólowych.

Pojawienie się kręgozmyku zwyrodnieniowego w sytuacji skrzywienia kręgosłupa może być wynikiem zwyrodnienia powierzchni stawowej wyrostków stawowych, co doprowadza do dużej rotacji trzonu. W badaniu rtg widoczne jest niewielkie przesunięcie trzonu bez kręgoszczeliny. Diagnozę potwierdza badanie manualne.

MRCST – potwierdzona na rtg, bezpieczna koncepcja leczenia skolioz dzieci i osób dorosłych

Wszystkie metody leczenia skolioz to w istocie koncepcje.  MRCST ewoluowała przez przeszło 20 lat do aktualnej, skończonej formy leczenia skoliozy. Stało się to po licznych badaniach, analizach w gronie specjalistów, tysiącach godzin spędzonych w publikacjach naukowych jak i w gabinecie z pacjentami. Jej efekty są skutkiem zrozumienia i odpowiedniego podejścia do ćwiczeń samego pacjenta a nie tylko odpowiedniego doboru ćwiczeń. To zawsze jest wynik dobrej współpracy. To jej służy wydana parę lat tumu książka pod tytułem „Rewolucyjne leczenie skolioz”. Podobnie też dedykowana strona  przybliża  Państwu leczenie skoliozy przez MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST