Badanie kręgozmyku

  • ocena wartości ześlizgu na rtg,
  • ocena wpływu wysokości przestrzeni międzytrzonowej, wysokości otworu międzykręgowego oraz wartości kąta lordozy lędźwiowej na objawy kliniczne,
  • ocena zmian zwyrodnieniowych w przyległych do ześlizgu segmentach ruchowych kręgosłupa,
  • ocena stopnia nad-ruchomości oraz sąsiadujących blokad stawowych,
  • ocena geometrii kręgosłupa i kości krzyżowej.

Leczenie tej postaci kręgozmyku odbywa się przy zastosowaniu terapii manualnej.

MRCST – potwierdzona na rtg, bezpieczna koncepcja leczenia skolioz dzieci i osób dorosłych

Wszystkie metody leczenia skolioz to w istocie koncepcje.  MRCST ewoluowała przez przeszło 20 lat do aktualnej, skończonej formy leczenia skoliozy. Stało się to po licznych badaniach, analizach w gronie specjalistów, tysiącach godzin spędzonych w publikacjach naukowych jak i w gabinecie z pacjentami. Jej efekty są skutkiem zrozumienia i odpowiedniego podejścia do ćwiczeń samego pacjenta a nie tylko odpowiedniego doboru ćwiczeń. To zawsze jest wynik dobrej współpracy. To jej służy wydana parę lat tumu książka pod tytułem „Rewolucyjne leczenie skolioz”. Podobnie też dedykowana strona  przybliża  Państwu leczenie skoliozy przez MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST