ok 30 stopni na początku, po trzech latach MRCST 6 stopni u Jadwigi, lat 28

Z powodu wyniku chciałoby się napisać jak najlepszą ocenę o postępach jakie uzyskała Pani Jadwiga. Niestety wynik osiągnięty moim zdaniem wcale nie musi być stabilny. W szczególności skolioza może ponownie powiększyć się u Pani Jadwigi po ciąży lub po większym wysiłku lub w wyniku długotrwałego asymetrycznego siedzenia. Jaki jest powód takiego stanu? Kiedy Pani Jadwiga wykonywał rtg zawsze po spotkaniach MRCST wynik zawsze był zdecydowanie lepszy niż na samym początku. Kiedy rtg było wykonane niezależnie od naszych spotkań wynik był gorszy. Dlaczego? System korekcyjny wypracowany przez MRCST może powodować duże, szybkie zmiany. Lecz układ stabilizacyjny pacjenta może mieć duży deficyt. Bez systematycznych ćwiczeń stabilizacyjnych wykonywanych w domu nie można przewidzieć utrwalenia efektów. Pani Jadwiga zbyt pochopnie, moim zdaniem, cieszyła się z dużych zmian w skrzywieniu kręgosłupa i nie poświęcała wystarczającej ilości czasu na ćwiczenia stabilizacyjne.  Komentarz ten piszę specjalnie, aby przestrzec przed uczuciem zadowolenia obrazem kręgosłupa bez poświęcania codziennie czasu na ćwiczenia stabilizacyjne. O fizjologicznych aspektach utrzymania zmniejszenia skoliozy dowiadujecie się Państwo na naszych spotkaniach

Zobacz inne efekty MRCST