MRCST - MANUAL -REFLECTIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT
MRCST DLA OSÓB Z CAŁEJ POLSKI
GABINET WROCŁAW I WARSZAWA
MRCST - JEDYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA SKOLIOZ OSÓB DOROSŁYCH
Previous slide
Next slide

Postawa ciała zależy od biologii i umysłu człowieka

Bez świadomości umysłu żaden człowiek nie przyjmie pionowej postawy ciała (biologiczne kryterium postawy ciała). Przecież układ nerwowy nie jest świadomy swoich funkcji. Również bez edukacji żadna osoba ze skoliozą nie przyjmie postawy skorygowanej (biologiczne kryterium korekcji postawy ciała). Każda terapia skolioz musi uwzględniać istotny czynnik edukacji, wychowania fizycznego oraz nauczania w procesie kształtowania mechanizmu sterującego postawą ciała dziecka. Rola rodziców w procesie wychowanie fizycznego dziecka jest kluczowa w zakresie uświadomienia prawidłowych zachowań ruchowych. Bez nauczania biologiczny rozwój ruchowy dzieci jest ślepy. Dzieci pozbawione wiedzy o procesach sterowania postawą ciała opierają kształtowanie postawy ciała na ślepym, nieświadomym przypadku zdarzeń biologii ciała. To jedna z istotnych przyczyn skolioz warunkowanych nie biologią, ale kulturą. Na naszych spotkaniach MRCST „otwieramy oczy szeroko”. Dowiesz się czym jest proces wychowania fizycznego, co go warunkuje i jakie są konsekwencję jego pomijania w rozwoju ruchowym dziecka. To pierwszy etap terapii MRCST. Jedyną terapią, która uwzględnia wychowanie fizyczne i nauczanie jest MRCST.

Autorska formuła sterowania postawą ciała człowieka jest oparta na czterech podstawowych założeniach:
(1) jeżeli sterowanie postawą ciała człowieka, jest wytworem biologii i kultury, to wszystkie aspekty sterowania postawą ciała człowieka da się ująć w terminach nauk przyrodniczych i nauk o kulturze – wbrew założeniu biologów, że wszystkie aspekty sterowania postawą ciała człowieka da się ująć w terminach nauk biologicznych, (2) jeżeli sterowanie postawą ciała człowieka posiada atrybuty sterowania postawą ciała zwierzęcia, to nie wynika z tego, że sterowanie postawą ciała człowieka jest identyczny ze sterowaniem postawą ciała zwierzęcia – wbrew założeniu biologów oraz założeniu psychologów, że sterowanie postawą ciała można sprowadzić do odzwierzęcych odruchów bezwarunkowych i odruchów warunkowych, (3) jeżeli sterowanie postawą ciała człowieka jest wytworem biologii i kultury, to  zachowanie ruchowe jest funkcją koniecznych determinant genetycznych i przygodnych uwarunkowań socjokulturowych  – wbrew założeniu biologów, że wszelkie zachowania ruchowe są determinowane biologicznie oraz wbrew założeniu psychologów, że wszystkie zachowania ruchowe są warunkowane umysłowo (mowa ciała), (4) jeżeli wszelkie procesy kulturowego kształtowania są możliwe jedynie w obrębie rozwijających się predyspozycji genetycznych, to nie ma ludzkiej struktury, która byłaby całkowicie przekazywana jedynie w procesie kulturowego kształcenia – wbrew przekonaniu socjologów, psychologów i pedagogów o kluczowej roli społeczeństwa i kultury w kształtowaniu ludzkiej osobowości i zachowań.

Formuła MRCST bierze w nawias dogmat humanistów: „Postawa ciała człowieka jest wytworem kultury” (np. postawa ciała osoby dominującej, uległej) oraz dogmat biologów: „Postawa ciała człowieka jest wytworem biologii” (np. plecy okrągłe, skolioza, postawa ciała wyprostowana).

Unifikacja nauki o biologicznym podłożu sterowania postawą ciała człowieka (nauki badającej język, umysłowe poznanie oraz zachowania ruchowe w kontekście działania Ośrodkowego Układu Nerwowego) oraz nauki o kulturowym podłożu sterowania postawą ciała człowieka jest możliwa. Terapia MRCST jest tego przykładem.

Autorska idea sterowania postawą ciała opisana jest w kontekście edukacji umysłu sterowania postawą ciała. Wszelkie świadome sterowanie postawą ciała jest możliwe w obrębie rozwijających się biologicznych struktur mózgu umysłu oraz w obrębie biologicznych struktur mózgu wegetatywnego. Edukacja umysłu sterowania postawą ciała człowieka warunkuje kształtowanie rozwoju mózgu wegetatywnego w środowisku socjokulturowym i w środowisku przyrodniczym. Jeżeli proces sterowania postawą ciała człowieka jest wytworem biologii i kultury, to  świadoma aktywność człowieka w zakresie  zachowań ruchowych jest funkcją koniecznych determinant genetycznych i przygodnych uwarunkowań socjokulturowych.

Częściowe przedstawienie tego zagadnienia zawiera książka pod tytułem:  „Rewolucyjne leczenie skolioz” (chcąc ją kupić, proszę wysłać maila na adres: jacek_staniszewski@skolio.pl  – cena 69 zł. + koszty wysyłki).

Poznawczym złudzeniem jest ujmowanie postawy ciała jedynie przez pryzmat fizycznego wyglądu 

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Nauka oraz odpowiednie wykonanie ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST

Lekarz zawsze POWIE:
„nie można zmniejszyć skoliozy u dziecka – tylko GORSET LUB OPERACJA”.

DOROSŁE OSOBY USŁYSZĄ
„w tym wieku nie da się już nic zrobić”.
MRCST twierdzi „MOŻNA”.

BLOG