MRCST - MANUAL -REFLECTIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT
MRCST DLA OSÓB Z CAŁEJ POLSKI
GABINET WROCŁAW I WARSZAWA
MRCST - JEDYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA SKOLIOZ OSÓB DOROSŁYCH
Previous slide
Next slide

Jaki model leczenia skolioz w innych placówkach?

Postępowanie medyczne dla skolioz wedle rekomendacji SOSORT: pacjent powinien spotykać się z fizjoterapeutą raz na tydzień lub raz na dwa  tygodnie. Fizjoterapeuta diagnozuje oraz edukuje pacjenta jakie ćwiczenia powinien robić w domu. Celem tego postępowania nie jest zmniejszenie skoliozy lecz niedopuszczenie do konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego dla skolioz powyżej 40 st. wg Cobba. Tylko w ten sposób realizowana jest formuła leczenia skolioz w innych placówkach medycznych.

Czy nauczenie pacjenta ćwiczeń do wykonania w domu spełnia warunki profilaktyki skoro pacjent przez 99% czasu pozostaje sam pod wpływem nieprzewidywalnych czynników środowiskowych oddziaływujących permanentnie na jego skoliozę, a jeżeli tak, to skąd bierze się wzrastająca każdego roku ilość operacji skolioz leczonych zachowawczo według zasad tego modelu? Czy model SOSORT-u spełnia medycznego kryterium leczenia skoliozy? Istnieje wiele wątpliwości, które należy rozwiać, by sytuacja Pacjenta była maksymalnie korzystna.

Poznawczym złudzeniem jest ujmowanie postawy ciała jedynie przez pryzmat fizycznego wyglądu 

Autorska teoria biopsychiki postawy ciała człowieka wskazuje na głęboką komplementarność biologii z psychiką.

Każdy stan psychiczny aparatu ruchu posiada swoje odzwierciedlenie w stanie fizjologicznym/biomechanicznym aparatu ruchu i odwrotnie, każde zjawisko fizjologiczne/biomechaniczne aparatu ruchu ma swoje odzwierciedlenie w psychice aparatu ruchu (w świadomości lub podświadomości).

Aparat ruchu jest przedmiotem analiz z różnych perspektyw badawczych, w tym: biomechaniki , fizjologii , ale i psychiki człowieka.

Badania biologii aparatu ruchu nie mogą nakładać się na badania psychiki aparatu ruchu, gdyż fizjologiczne/biomechaniczne badania biologii aparatu ruchu badają tylko czasoprzestrzenne zjawiska za pomocą aparatury pomiarowej, natomiast psychologia aparatu ruchu może badać jedynie przedmioty abstrakcyjne (wrażenia, odczucia, wyobrażenia/ruchu, położenia, szybkości, zmęczenia), które towarzyszą czasoprzestrzennym zjawiskom aparatu ruchu.

Wedle biomechaników zaburzenia postawy ciała powstają w wyniku niezrównoważenia sił wewnętrznych i zewnętrznych. Wedle fizjologów zaburzenia postawy ciała wynikają z zaburzeń fizjologicznych. Fizjologia i biomechanika, chcąc być obiektywnymi, negują istotną rolę świadomości w procesie kontroli postawy ciała.  Ale czy jest w ogóle możliwe przyjęcie pozycji stojącej abstrahując od psychiki, abstrahując od świadomości? Wedle MRCST biologia stosunkowo dobrze opisuje i wyjaśnia fizjologiczne i biomechaniczne mechanizmy genezy i rozwoju aparatu ruchu. Dlatego umożliwia ona leczenie jednostek chorobowych, w których świadomość nie ma dużego znaczenia (bóle barku, kolana itp.). Do takich schorzeń nie należy z pewnością skolioza.  MRCST ma dużo więcej do zaproponowania. Częściowe przedstawienie tego zagadnienia zawiera książka pod tytułem:  „Rewolucyjne leczenie skolioz” (chcąc ją kupić, proszę wysłać maila na adres: jacek_staniszewski@skolio.pl  – cena 69 zł. + koszty wysyłki).

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Nauka oraz odpowiednie wykonanie ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST

Lekarz zawsze POWIE:
„nie można zmniejszyć skoliozy u dziecka – tylko GORSET LUB OPERACJA”.

DOROSŁE OSOBY USŁYSZĄ
„w tym wieku nie da się już nic zrobić”.
MRCST twierdzi „MOŻNA”.

BLOG