Promocja dla niezdecydowanych!!!Skuteczne leczenie skoliozy dla osób w wieku 10 - 45 Lat!!!

Dla pierwszych 10 osób ze skrzywieniem kręgosłupa do 50 st. wg Cobba zwrot kosztów pierwszego turnusu w przypadku nieuzyskania zmniejszenia skrzywienia!!!O możliwości przyznania promocji decyduje terapeuta po badaniu wstępnym. Terapia MRCST jest terapią nacelowaną na uzyskanie dużych efektów na kilku turnusach oraz satysfakcję pacjenta. Dlatego Pacjenci korzystający z promocji zobligowani będą odbyć co najmniej 3 turnusy w okresie 6-8 miesięcy. Tu nikt nie traci tylko zyskuje!!!. Uzyskane efekty potwierdzone będą na zdjęciu rtg!!!

Wychodząc naprzeciw sugestiom Pacjentów od listopada 2016 roku turnusy odbywają się przez pięć dni – od piątku do wtorku – 4 zabiegi/dzień ( 2+2), pozostałe zasady turnusu zostają niezmienione.

Rekrutacja pacjentów na nieodpłatne badania oraz leczenie skoliozy metodą MRCST. Niedługo rusza pierwsza tura badań.

Nasz zespół badawczy pod kierownictwem dr n.med. Artura Drużdża przeprowadzi w połowie roku 2016 w Poznaniu badania oraz leczenie skoliozy metodą MRCST. Celem badania jest uzyskanie u większości pacjentów zmniejszenie skoliozy od 8 – 14 stopni. W badaniach mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-35 ze skoliozą w zakresie 20 – 40 stopni skrzywienia kręgosłupa wg Cobba. PACJENCI NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT. Kwalifikacja do przyjęć: zgłoszenia proszę wysyłać na: jacek_staniszewski@skolio.pl

W dalszym etapie planujemy budowę urządzenia rehabilitacyjnego, które będzie w pełni skomputeryzowanym narzedzięm do leczenia skoliozy metodą MRCST.

„Moje zaangażowanie w badanie podyktowane jest chęcią naukowej analizy metody MRCST. Należy sprawdzić jej skuteczność nie tylko badaniem radiologicznym, ale innymi pomiarami w warunkach klinicznych. Biorąc pod uwagę, że większość publikacji stwierdza niewielką skuteczność lub jej brak w przypadku nieinwazyjnego leczenia skolioz u osób powyżej 18 roku życia, to wyniki naszych badań mogą okazać się interesujące w tym zakresie.” dr n. med. Artur Dróżdż – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, ordynator oddziału neurologii Wielospecjalisycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu.

Przeczytaj więcej o wynikach naszych badań na blogu

Skolenie z terapii MRCST

22 05 Wrocław

Turnusy leczenia skolioz we Wrocławiu

08 – 14 10 Brak wolnych miejsc
22 – 28 10 Brak wolnych miejsc
04 – 08 11 Brak wolnych miejsc
18 – 22 11 Jedno wolne miejsce
Termin turnusu w grudniu zostanie podany wktótce

Przed przystąpieniem do turnusów zapoznaj się z Regulaminem Turnusów
na http://skolio.pl/coleczymy/turnusy-leczenie-skolioz/
Od listopada 2016 roku turnusy będą odbywać się zaledwie przez 5 dni, 4 zabiegi/dzień.

Blog skolioza

Rewolucyjne leczenie skolioz - Książka dostępna już w sprzedaży!

Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.
Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.|W rozdziale II czytelnik może usystematyzować swoja wiedzę na temat dotychczasowych teorii powstania skoliozy oraz zobrazować terapię MRCST w kontekście zaburzeń tonusu mięśniowego powstałych w trakcie chodu. Zaburzenia chodu według autora książki stanowią możliwość odróżnienia definicji klasycznej od definicji neurobiomechanicznej skoliozy. W kontekście tej drugiej na nowo można zinterpretować wpływ czynników kostnopochodnych oraz neuropochodnych w powstaniu i progresji skoliozy. Oddzielnym zagadnieniem jest przedstawienie aksjomatyki chodu pod postacią struktury biomechanicznej jako dedukcyjnego modelu ruchowego, z którego można wywieść tworzenie się określonego typu skoliozy. Autor pracy przedstawia znaczenie Współczynnika Załamania jako istotnego wskaźnika pomocnego w ustaleniu sekwencji terapeutycznych. W dalszej części autor przedstawia badanie pacjenta ze skoliozą, na które składa się analiza biomechaniczna skoliozy, analiza rtg miednicy oraz kręgosłupa a także badanie struktury biomechanicznej pacjenta. Następnie ukazane są: urządzenie MRCST, w którym odbywają się ćwiczenia oraz kilka pozycji ułożeniowych pacjenta, podział na turnusowy oraz nieturnusowy sposób leczenia skoliozy.|W rozdziale III autor przedstawia efekty terapii MRCST w takim kontekście jak np. wiek pacjenta (najstarszy pacjent z poprawą skrzywienia), największe pochylenie czwartego kręgu lędźwiowego, najlepszy wynik na turnusie rehabilitacyjnym.

Zamówienia można również składać drogą mailową w tytule proszę wpisać „KSIĄŻKA” na adres jacek_staniszewski@skolio.pl . Cena książki – 78 zł + cana wysyłki 8 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto nr 76 1020 5242 0000 2202 0301 6086 tytułem „książka” publikacja będzie wysłana na podany adres w ciagu 2 dni.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.