Wiarygodność MRCST – skuteczne i bezpieczne leczenie skolioz dzieci i dorosłych

Nowe, medyczne terapie, które na etapie badań klinicznych są już wykorzystane do leczenia, napotykają na uzasadnioną obawę pacjentów dotyczącą ich wiarygodności, skuteczności czy bezpieczeństwa. Taką terapią jest MRCST. Pragnę zapewnić przyszłych Pacjentów, że terapia MRCST jest terapią:
1. bezpieczną – przez kilkanaście lat jej stosowania nie było ani jednego przypadku najmniejszego powikłania, urazu czy dysfunkcji,
2. skuteczną – każdy pacjent po 5-dniowym turnusie otrzymuje rtg, na którym widoczne są wyrysowane kąty Cobba – na rtg określony jest stopień zmniejszenia skrzywienia w sposób obiektywny; pacjent może w trakcie turnusu porozmawiać z innymi pacjentami, którzy sami zaświadczają o swoich efektach leczenia; terapia została uznana w świecie medycznym poprzez rozpoczęcie badań klinicznych; książka „Rewolucyjne leczenie skolioz….” ukazuje medyczne aspekty terapii; jest metodą medyczną, tzn. za pomocą określonych technik można przewidzieć wyniki terapii. Statystyczna skuteczność terapii jest b. duża i sięga ponad 90% a wyniki uzyskiwane są w krótkim czasie. Terapia dąży do uzyskania dużych popraw,
3. o działaniu profilaktycznym – poprzez pogłębioną diagnostykę oraz wdrożenie leczenia gwarantuje zatrzymanie skrzywienia kręgosłupa i niedopuszczenie do poważnych problemów u najmłodszych pacjentów ( od 3 r.ż.).
4. o działaniu przeciwbólowym – pacjenci z bólami statycznymi, których przyczyna leży w skoliozie, szybko pozbywają się objawów bólowych,
5. mającą cel społeczny – jako skuteczna terapia skolioz dąży do znacznego zmniejszenia ilości skolioz wśród społeczeństwa polskiego.

Rekrutacja pacjentów na nieodpłatne badania oraz leczenie skoliozy metodą MRCST przerwana do odwołania.

Nasz zespół badawczy pod kierownictwem dr n.med. Artura Drużdża przeprowadzi w roku 2017 w Poznaniu badania oraz leczenie skoliozy metodą MRCST. Celem badania jest uzyskanie u większości pacjentów zmniejszenie skoliozy od 8 – 14 stopni. W badaniach mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-35 ze skoliozą w zakresie 20 – 40 stopni skrzywienia kręgosłupa wg Cobba. PACJENCI NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT. Kwalifikacja do przyjęć: zgłoszenia proszę wysyłać na: jacek_staniszewski@skolio.pl

W dalszym etapie planujemy budowę urządzenia rehabilitacyjnego, które będzie w pełni skomputeryzowanym narzędzięm do leczenia skoliozy metodą MRCST.

„Moje zaangażowanie w badanie podyktowane jest chęcią naukowej analizy metody MRCST. Należy sprawdzić jej skuteczność nie tylko badaniem radiologicznym, ale innymi pomiarami w warunkach klinicznych. Biorąc pod uwagę, że większość publikacji stwierdza niewielką skuteczność lub jej brak w przypadku nieinwazyjnego leczenia skolioz u osób powyżej 18 roku życia, to wyniki naszych badań mogą okazać się interesujące w tym zakresie.” dr n. med. Artur Dróżdż – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, ordynator oddziału neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu.

Przeczytaj więcej o wynikach naszych badań na blogu

Badania MRCST w Poznaniu

Proszę o kontakt pacjentów zakwalifikowanych do badań w celu ustalenia terminów badań

Turnusy leczenia skolioz we Wrocławiu

04 – 08 11 Brak wolnych miejsc
18 – 22 11 Brak wolnych miejsc
02 – 06 12 Brak wolnych miejsc
06 – 10 01 Brak wolnych miejsc

Przed przystąpieniem do turnusów proszę o zapoznanie się z Regulaminem Turnusów
na http://skolio.pl/coleczymy/turnusy-leczenie-skolioz/
Od listopada 2016 roku turnusy odbywają się zaledwie przez 5 dni, 4 zabiegi/dzień.

Blog skolioza

Rewolucyjne leczenie skolioz - Książka dostępna już w sprzedaży!

Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.
Publikacja adresowana jest do pacjentów, fizjoterapeutów oraz lekarzy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebie wielu terapeutów, którzy chcą leczyć skoliozy metodą skuteczniejszą niż tą, którą do tej pory stosowali.

Książka obejmuje w rozdziale I takie zagadnienia jak: genezę powstania terapii MRCST, trójpodział sposobów leczenia ze względu na rodzaj czynnika korektywnego, uzasadnienie włączenia technik manipulacyjnych do terapii oraz krótkie przypomnienie podstaw biomechaniki miednicy oraz kręgosłupa. Czytelnik pozna autorski podział typów ruchu miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu oparty na badaniach komputerowej analizy chodu, kompensacyjną rolę kręgosłupa w skoliozie funkcjonalnej w zależności od powstałych blokad ruchu kości miednicy oraz kręgosłupa w trakcie chodu a także opis naprzemienności faz chodu zrównoważonego. Uzasadnione też wydaje się wyjaśnienie zanegowania użycia wkładki w procesie leczniczym skoliozy na przykładzie różnych sytuacji jakie powoduje skrócenie nierzeczywiste kończyny dolnej.|W rozdziale II czytelnik może usystematyzować swoja wiedzę na temat dotychczasowych teorii powstania skoliozy oraz zobrazować terapię MRCST w kontekście zaburzeń tonusu mięśniowego powstałych w trakcie chodu. Zaburzenia chodu według autora książki stanowią możliwość odróżnienia definicji klasycznej od definicji neurobiomechanicznej skoliozy. W kontekście tej drugiej na nowo można zinterpretować wpływ czynników kostnopochodnych oraz neuropochodnych w powstaniu i progresji skoliozy. Oddzielnym zagadnieniem jest przedstawienie aksjomatyki chodu pod postacią struktury biomechanicznej jako dedukcyjnego modelu ruchowego, z którego można wywieść tworzenie się określonego typu skoliozy. Autor pracy przedstawia znaczenie Współczynnika Załamania jako istotnego wskaźnika pomocnego w ustaleniu sekwencji terapeutycznych. W dalszej części autor przedstawia badanie pacjenta ze skoliozą, na które składa się analiza biomechaniczna skoliozy, analiza rtg miednicy oraz kręgosłupa a także badanie struktury biomechanicznej pacjenta. Następnie ukazane są: urządzenie MRCST, w którym odbywają się ćwiczenia oraz kilka pozycji ułożeniowych pacjenta, podział na turnusowy oraz nieturnusowy sposób leczenia skoliozy.|W rozdziale III autor przedstawia efekty terapii MRCST w takim kontekście jak np. wiek pacjenta (najstarszy pacjent z poprawą skrzywienia), największe pochylenie czwartego kręgu lędźwiowego, najlepszy wynik na turnusie rehabilitacyjnym.

Zamówienia można również składać drogą mailową w tytule proszę wpisać „KSIĄŻKA” na adres jacek_staniszewski@skolio.pl . Cena książki – 78 zł + cana wysyłki 8 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto nr 76 1020 5242 0000 2202 0301 6086 tytułem „książka” publikacja będzie wysłana na podany adres w ciagu 2 dni.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.