ok 63 stopni na początku, po 3 latach MRCST 40 stopni u Anny, lat 21

Anna zaczęła MRCST w trudnym okresie maturalnym, dlatego w pierwszym roku nasze spotkania nie były regularne i mało efektywne. Anna zrobiła wówczas postęp na poziomie przygotowania funkcji mięśni do ćwiczeń MRCST. W kolejnym roku mogliśmy przenieść funkcję na wyższy poziom, uczyliśmy się wielu ćwiczeń korekcyjnych, torowania odruchów, stabilizacji lokalnej oraz stabilizacji globalnej, co przynosiło zauważalne postępy w wyglądzie oraz na zdjęciach rtg. Postępy były regularne, czasami nieznaczne, lecz po okresie 3 lat poprawa jest satysfakcjonująca – 23 stopni mniejsze skrzywienie w odcinku lędźwiowym. Obecnie MRCST wykorzystuje techniki odruchowe, które mają na celu wytworzenie reakcji korekcyjnych w szybszy sposób. 

Zobacz inne egekty MRCST