5: CZYM I DLA KOGO JEST KURS „LECZENIE SKOLIOZY”?

Kurs „leczenia skoliozy” jest skuteczną alternatywą leczenia skoliozy w stosunku do tradycyjnego modelu biomedycznego (leczenia skoliozy w gabinecie fizjoterapeutycznym lub na turnusach terapeutycznych). Spełnia on kryteria edukacyjnego modelu leczenia skoliozy.

Kurs „leczenie skoliozy” przeznaczony jest są dla osób chcących leczyć skoliozę w modelu edukacyjnym:

a) wiek pacjentów: 6 – 46 …. 50 lat.

b) wielkość skoliozy – do 60 st. wg Cobba.

c) osobą ze skoliozą uczestniczy na szkoleniu wraz z osobą towarzyszącą, która uczy się tego jak nadzorować ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w domu.

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z:

1)wykładów teoretycznych (zamieszczonych w Strefie Pacjenta – pacjent otrzymuje dostęp do Strefy Pacjenta)

2) części praktycznej (niektóre ćwiczenia zamieszczone są w Strefie Pacjenta, inne stanowią przedmiot Spotkań Szkoleniowych).

3) Spotkań  Szkoleniowych –  4 dniowe spotkania w gabinecie w Warszawie lub we Wrocławiu, które odbywają się co dwa lub co trzy miesiące (warunek niezbędny do uzyskania efektu leczniczego).

W ramach Spotkań Szkoleniowych przekazuję informację z zakresu diagnostyki funkcjonalnej (na co zwrócić uwagę, jak interpretować zmiany, jakie punkty diagnostyczne są ważne u danej osoby ze skoliozą, jakie urządzenia wykorzystujemy w diagnostyce skoliozy, inne zagadnienia),

Pacjent każdego dnia wykonuje stymulacje stabilizatorów lokalnych oraz globalnych w warunkach skorygowanych oraz czterokrotnie ćwiczy w „zatrzymanych” fazach chodu w urządzeniu (klatka do ćwiczeń) pod moim nadzorem. Dzięki temu poznaje wiele zasad prawidłowego wykonania ćwiczeń.

Kurs „leczenie skoliozy” powinien być rozpoczęty wizytą diagnostyczną (proszę o telefon 602 876 051).

Wiedza z zakresu podstaw fizjoterapii, która będzie dostępna tylko dla pacjentów w Strefie Pacjenta, obejmuje zagadnienia:
1) płaszczyzny oraz osie ruchu
2) anatomia
3) zjawisko równowagi
4) zjawisko stabilizacji
5) działanie sił bezwładności na ciało człowieka w trakcie chodu
5) równanie Pauwelsa
6) miednica
7) stawy biodrowe
8) połączenie lędźwiowo – krzyżowe
9)odcinek lędźwiowym
10) odcinek piersiowy
11) odcinek szyjny
12) wzorzec chodu
13) dysfunkcje w trakcie chodu

Dodaj komentarz