Rezerwacja terminu turnusu

1. Jak zapisać się na turnus?
Przed turnusem należy najpierw telefonicznie zarezerwować wizytę diagnostyczną – koszt 200 zł. Wymagane jest aktualne (wykonane najpóźniej 3 miesiące przed turnusem) rtg kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego w pozycji stojącej przodem do aparatu (projekcja a-p). Rtg można także wykonać w dniu badania przed wizytą we Wrocławiu (Pacjenta nie musi mieć wówczas skierowania na badanie rtg), jednak o takiej potrzebie należy wcześniej poinformować. Na podstawie badania Pacjent dostaje informację o swojej skoliozie, rokowaniach leczenia, reakcjach organizmu jakie mogą zajść w trakcie zabiegów itp.

2. Jak długo trwa turnus?
Turnus trwa przez 5 dni. Terminy turnusów znajdują się na głównej stronie skolio.pl Wykonanych jest 20 zabiegów, 4 zabiegi /dzień, diagnoza aktualna a także pokazywane są ćwiczenia stabilizujące paza urządzeniem. Pacjent wykonuje wyłącznie ćwiczenia wg indywidualnego programu terapeutycznego.

3. Jak zarezerwować termin turnusu?
Pacjent przez wysłanie na adres e-mail jacek_staniszewski@skolio.pl zgłoszenia rezerwacji terminu turnusu wraz z dokładnymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania rezerwuje termin turnusu. Dwa, trzy dni przed rozpoczęciem turnusu Pacjent informowany jest telefonicznie lub mailowo o godzinie pierwszego zabiegu.

4. Co muszę jeszcze wiedzieć o turnusie?
Na turnus mogą być przyjęte osoby od 9 do 45 r.ż. Na zabiegi należy zabrać ze sobą aktualne zdjęcie rtg (lub wysłać na pocztę e-mail przed pierwszą wizytą) oraz 2 małe i jeden większy ręcznik typu plażowego .Zalecana jest obecność osoby, z którą Pacjent będzie ćwiczył w domu. Po ostatnim zabiegu Pacjent może wykonać odpłatnie (ok. 50 zł) rtg sprawdzające postępy leczenia.

5. Z czego składa się zabieg?
Zabieg składa się z diagnozy aktualnej, technik manipulacyjnych kręgosłupa, ćwiczenia w urządzeniu MRCST oraz z ćwiczeń stabilizujących poza urządzeniem .

6. Jaka jest cena turnusu?
Turnus kosztuje 2700 zł lub 2800 zł. w zależności od częstotliwości turnusów Opłata nie obejmuje wyżywienia oraz zakwaterowania, które należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

7. Co po turnusie?
Zalecana jest maksymalnie 2 – 3-miesięczna przerwa między turnusami w celu osiągnięcia dużego zmniejszenia skoliozy. W tym czasie Pacjent ćwiczy w domu raz dziennie w urządzeniu MRCST do kolejnego turnusu. Pacjent nie stosuje żadnego innego leczenia, w tym noszenia gorsetu. Pomiędzy turnusami zalecana jest jedna wizyta kontrolna w gabinecie w celu sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczeń w domu.

8. Czy mogę mieć przerwę w ćwiczeniach w domu np. z powodu wyjazdu?
Zasadą jest, aby suma ćwiczeń w domu była zachowana. Przykład jeżeli wyjeżdżam na 2-tygodniowe wakacje to ćwiczę dwa razy przez tydzień przed wyjazdem i dwa razy przez tydzień po przyjeździe z wakacji.

9. Czy wizyta kontrolna między ćwiczeniami jest konieczna?
Taka wizyta powinna się odbyć. W trakcie ćwiczeń w domu mogą pojawić się małe błędy, które należy wyeliminować na wizycie kontrolnej.