Teoria – zrozum terapię MRCST

Podział skolioz:
1. funkcjonalne – zwykle same się zmniejszają po ustaniu przyczyny wywołującej,
2. strukturalne – występują utrwalone zmiany w kształcie i wzajemnym położeniu kręgów i krążków międzykręgowych, utrwalone asymetrie w obrębie więzadeł, torebek stawowych, mięśni i powięzi grzbietu,
2.1 wrodzona
2.2. neurogenna
2.3. idiopatyczna (80% wszystkich skolioz).

Wszystkie poniższe informacje odnoszą się do skoliozy idiopatycznej

Etiologia (przyczyna) skoliozy:
Uznaje się, że skolioza powstaje z kilku powodów trudnych do jednoznacznego określenia (stąd nazwa „skolioza idiopatyczna” – niewiadomego pochodzenia). Terapia MRCST bazuje na znanym zjawisku: kiedy dochodzi do skoliozy zawsze dochodzi do zaburzeń chodu. W tym zakresie może ona skutecznie wpływać na zmniejszenie skoliozy. Terapia MRCST nie bazuje na niepoznanym związku przyczyna – skolioza lecz na koniecznym związku patologia chodu – skolioza, który został udowodniony.

Inne terapie bazują na przypadkowości zjawisk biologicznych związanych ze skoliozą i dlatego uzyskują raz lepsze raz gorsze rezultaty – rezultaty przypadkowe. Patologia chodu przyczynia się zawsze do progresji skoliozy jako reakcja przystosowawcza organizmu. Przeciwnie, fizjologia chodu z konieczności przekłada się na zmniejszenie skoliozy. Dlatego terapia MRCST, która bazuje na regularności wpływu chodu na skoliozę, uzyskuje regularne rezultaty – zmniejszenie skrzywienia.

Jak zrozumieć przypadkowość lub konieczność efektów prostowania kręgosłupa

Dopełnieniem (nie przeciwieństwem) koniecznych praw rozwojowych są przypadkowe jak i konieczne prawa środowiskowe, dzięki którym istnieje możliwość kształtowania geometrii kręgosłupa.

Przypadkowość jakiejkolwiek terapii uniemożliwia przewidzenie jej wyników. Mogą być one tylko prawdopodobne. Przykład: u jednej osoby ćwiczenia spowodują wyleczenie dyskopatii a u innej nie. Prawo Delpecha-Wolffa jest środowiskowym prawem koniecznym, determinowanym właściwościami kości – nieprawidłowy wzrost kręgu nastąpi zawsze pod wpływem działania nierównomiernego nacisku na kręg.

Rozumiemy teraz, że o geometrii kręgosłupa decydują konieczne prawa rozwojowe oraz przypadkowe jak i konieczne prawa środowiskowe. Kształtowanie kręgosłupa może odbywać się jedynie w zakresie jego rozwoju. Im większe zakłócenia rozwoju, tym trudniejsze kształtowanie jego geometrii. Zakłócenia rozwoju są silniejsze od możliwości kształtowania. Wiek rozwojowy człowieka to wiek głównie od 1 do 15 r.ż.. Skolioza powstaje w tym okresie, gdyż jest chorobą rozwojową.
Po “wyciszeniu” przyczyn powstawania skoliozy (po zakończeniu wieku dojrzewania) tym bardziej możliwy jest pozytywny wpływ terapii naturalnych, pod warunkiem, że bazują one na koniecznych prawach środowiskowych. Dlatego leczenie skoliozy terapią MRCST możliwe jest po zakończeniu wieku kostnego, czyli po 16 roku życia.

Rozumiemy teraz, że podejmowanie prób naturalnego prostowania kręgosłupa może mieć charakter przypadkowy lub konieczny. Terapie, które bazują na związkach przypadkowych, będą zawsze uzyskiwać przypadkowe rezultaty. To, że doprowadzę do pracy mięśni wg asymetrycznego wzorca korekcyjnego (kryterium lansowane m.in. przez SOSORT), nie spowoduje koniecznie, że napięcie to będzie stabilizowało uzyskany efekt korekcyjny. W tym leży powód przypadkowo uzyskiwanych efektów opartych na ćwiczeniach.

To, że wykonam nacisk korekcyjny na szczyt skoliozy (metoda FED i inne) nie spowoduje koniecznie, że efekty tego nacisku będą trwałe po ustaniu działania sił korekcyjnych. Skutki takich działań będą również przypadkowe.

O ile terapia MRCST bazuje na koniecznym związku skolioza – patologia chodu, o tyle spełnia kryteria metody naukowej. Jej efekty zależne są od tego na ile progresja skoliozy ma związek z patologią chodu. Pozytywna zmiana wzorca chodu z konieczności powoduje zmniejszenie skoliozy.. Zmniejszenie skoliozy jest tym większe im mniejsze są zaburzenia neurologiczne (np. niezintegrowany odruch ATOS). Dlatego w ramach terapii MRCST pacjentom podawane są także ćwiczenia neurokinezjologiczne.

Kręgosłup podlega prawom rozwoju oraz prawom kształtowania przez całe życie człowieka. Z perspektywy tych praw należy pytać o wartość jego leczenia daną terapią.

Skutki biologiczne skolioz:
1. bóle typu statycznego niewrażliwe na leczenie farmakologiczne, masaż itp– głównie skoliozy nieskompensowane,
2. zwyrodnienie kręgów – niebezpieczne w szczególności w odcinku szyjnym,
3. degeneracja dysków, suche dyski, uszkodzone dyski,
4. zaburzenie układu przedsionkowego,
5. konflikt korzeniowy,
6. ześlizg kręgów,
7. zmniejszenie wydolności oraz ogólnej sprawności organizmu,
8. większe prawdopodobieństwo wystąpienia dyskopatii,
W skoliozach większych (powyżej 60 st. wg Cobba):
9. serce płucne,
10. zaburzenia krążeniowo-oddechowe,
11. inne

Znaczenie definicji skoliozy

Skolioza to skrzywienie kręgosłupa określone w trzech płaszczyznach, skrzywienie boczne przekracza 10 stopni w skali Cobba. W wyniku skoliozy szybko dochodzi do deformacji żeber, trójkąty talii stają się niesymetryczne, miednica ustawia się skośnie. Objawy te martwią najbardziej z perspektywy estetycznej. Zmiany te z czasem stają się mniej czy bardziej utrwalone. Mimo tego kontekst medyczny wydaje się ważniejszy. Dla uniknięcia skutków estetycznych oraz medycznych skoliozę należy leczyć.
Komentarz: krzywienie się kręgosłupa jest wyłącznie skutkiem nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, biomechanicznego czy mięśniowo-więzadłowego. Skolioza jest objawem choroby tych układów. Im są one bardziej dysfunkcyjne tym szybciej dochodzi do dużych skolioz. Z tej perspektywy można zadać pytanie: “Czy zabieg operacyjny skoliozy w istocie leczy skoliozę?” Pytanie to nie ma nic wspólnego z pytaniem “Czy zabieg operacyjny skoliozy prostuje skoliozę? Za zabieg operacyjny należy uważać także taką innowacyjną metodę jak VBT – Vertebral Body Tethering,

Terapia MRCST służy efektywnemu oraz naturalnemu leczeniu skoliozy. Należy jednak mieć na uwadze, że czym większa skolioza tym trudniej osiągane pozytywne efekty leczenia. Po przekroczeniu ok. 60 st. skrzywienia kręgosłupa wg Cobba naturalna pomoc praktycznie nie istnieje.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie skolioz. Skuteczna metoda MRCST dzieci i dorosłych”.

Zapraszam