Leczenie skoliozy terapią MRCST

Leczenie skoliozy terapią MRCST obejmuje leczenie turnusowe lub leczenie pozaturnusowe.

Do leczenia pozaturnusowego kwalifikowani są wyłącznie pacjenci pomiędzy 3. a 9. rokiem życia.
Młodzi pacjenci, po instruktażu rodziców w gabinecie, wykonują z nimi ćwiczenia w domu. W celu ustalenia aktualnej diagnozy oraz zmiany ćwiczeń zalecane są okresowe kontrole w gabinecie – najczęściej raz na dwa miesiące. Rtg sprawdzające postępy leczenia wykonuje się co 6 miesięcy.

Leczenie turnusowe wykonywane jest w urządzeniu MRCST.
Leczenie turnusowe składa się z turnusów oraz z etapów leczenia w domu. Na turnus składa się 20 zabiegów, aktualna diagnoza po każdym zabiegu, wykonanie manipulacji, diagnostyka biomechaniczna, diagnostyka odruchów dynamicznych, tzw. “prostych”, przekazanie ćwiczeń integrujących odruchy wg diagnostyki odruchowej, instruktaż ćwiczeń do domu w celu ustabilizowania wyników leczenia. Na zajęcia w ciągu jednego dnia należy przeznaczyć ok. 3 – 3,5 godź. Przerwa między turnusami nie może być większa niż 3 miesiące z powodu zagrożenia utraty postępów. Na turnusie Pacjent ćwiczy w gronie innych osób. Dzięki temu może wymienić się opiniami i przekonać się, że jego wybór leczenia skoliozy metodą MRCST był prawidłowy. Uśrednione zmniejszenie skoliozy przypadające na jeden turnus to ok. 5-7 st.
W ostatnim dniu turnusu pokazywane są ćwiczenia do domu, które będą wykonywane w urządzeniu MRCST.
Po zakończeniu ostatniego zabiegu na turnusie Pacjent wykonuje rtg sprawdzające postępy leczenia. Wysyła rtg na e-mail gabinetu Skolio i po 3 dniach przesyłany jest pomiar kąta Cobba oraz parametry ćwiczenia w domu na e-mail Pacjenta.
UWAGA- rtg należy wysłać w formacie jpg: po wyświetleniu zdjęcia na ekranie komputera kliknij “Ctrl +PrintScr” i “wklej” do Paint-a. Uzyskasz w ten sposób rtg w jpg-u.
Po zakończeniu całego procesu leczenia skoliozy (ilość turnusów zależna jest od wielkości skoliozy i stopnia reaktywności) efekt zmniejszenia skoliozy jest trwały. Pacjent wykonuje w tym celu test stabilizacyjny. Po ostatnim turnusie Pacjent w dalszym ciągu ćwiczy w domu, ale rzadziej. Po kolejnych 3 miesiącach wykonuje rtg, aby sprawdzić czy stopniowe redukowanie ćwiczeń w domu nie spowodowało nawrotu choroby. Jeżeli kręgosłup jest stabilny, Pacjent kończy terapię z dowodem na stabilizację wyników leczenia skoliozy. Zalecam wykonanie rtg sprawdzającego stabilizację efektów leczenia raz w roku. Pacjenci potwierdzają, że efekt prostowania skoliozy jest trwały. Zaledwie 10% pacjentów powinno kontynuować terapię.

Urządzenie MRCST jest konieczne do ustawienia Pacjenta w jednej z faz chodu. Umożliwia ono powstanie odruchowej funkcji “zatrzymanej w czasie” akcji recyprokalnej do właściwego ustawienia kręgosłupa. Reakcja odruchowa doprowadza do powstania trwałego efektu korekcyjno – stabilizacyjnego. Istotą terapii MRCST jest zmiana wzorca chodu i w konsekwencji zmniejszenie skoliozy.
Ciało pacjenta umieszczonego w urządzeniu przybiera różne pozycje, od mniejszych po większe wygięcia. Możliwe jest obranie wielu aktywnych pozycji przez pacjenta w urządzeniu MRCST, w których linki sterujące mogą znajdować się na różnych poziomach tułowia. Stosuje się od 2 do 4 linek. Czas ćwiczeń w urządzeniu – 20 min., zazwyczaj zastosowane są 2 pozycje w różnych stosunkach czasowych.

Cele leczenia skoliozy terapią MRCST:

  • max. zmniejszenie o 5-7 st. skrzywienia na jednym łuku skoliozy w trakcie pierwszego turnusu w ciągu zaledwie 5 dni potwierdzone na rtg,
  • ustabilizowanie wyników turnusu oraz całego leczenia skoliozy w domu,
  • dalsze zmniejszanie skoliozy na kolejnych turnusach w celu osiągnięcia zmniejszenia skoliozy o około 20 stopni.
  • całkowite usunięcie dolegliwości bólowych typu statycznego.
  • naturalnie osiągnięta znaczna poprawa estetyczna – wyboczenie biodra przestaje denerwować, trójkąty talii stają się symetryczne, zmniejsza się garb żebrowy.


mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam