Leczenie skoliozy w formie turnusu

Leczenie skoliozy w formie turnusu

Do leczenia skoliozy w formie 7-dniowego turnusu kwalifikowani są pacjenci pomiędzy 10. a 40. rokiem życia.

Postępowanie:
1. pierwsza wizyta przed turnusem – badanie, testy kwalifikacyjne na turnus w urządzeniu MRCST, aktualne zdjęcie rtg, ustalenie terminu turnusu,
2. zgłoszenie uczestnictwa leczenia skoliozy na turnusie wysłane na adres: jacek_staniszewski@skolio.pl,
3. 7-dniowy turnus (20 zabiegów), wykonanie rtg sprawdzającego postępy w leczeniu po turnusie,
4. dla pacjentów, którzy są na pierwszym turnusie – wizyta z osobą towarzyszącą w ostatnim dniu turnusu w celu instruktażu ćwiczeń zaleconych do domu,
5. pomiędzy turnusami wykonywanie w domu codziennie zaleconych ćwiczeń stabilizujących postępy w urządzeniu MRCST. Brak spełnienia tego warunku powoduje najczęściej utratę postępów.
6. zalecany termin kolejnego turnusu – najpóźniej 3 miesiące po poprzednim turnusie w celu uzyskania dużych, sumarycznych popraw. Brak spełnienia tego warunku może powodować utratę uzyskanych postępów.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam