Leczenie skoliozy w formie pozaturnusowej

Leczenie skoliozy w formie pozaturnusowej

Do leczenia pozaturnusowego kwalifikowani są TYLKO pacjenci pomiędzy 3. a 10. rokiem życia.

Mlodzi pacjenci, po instruktażu rodziców w gabinecie, wykonują z nimi ćwiczenia w domu. W celu ustalenia aktualnej diagnozy oraz zmiany ćwiczeń zalecane są okresowe kontrole w gabinecie – najczęściej raz na miesiąc. Rtg sprawdzające postępy leczenia wykonuje się co 6 miesięcy.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam