Leczenie skolioz terapią MRCST

LECZENIE SKOLIOZ TERAPIĄ MRCST – MANUAL-REFLEXIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT

Terapia MRCST stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i z tego tytułu podlega ochronie prawnej.

MRCST to autorska metoda mgr Jacka Staniszewskiego trójpłaszczyznowej korekcji skolioz (dawniej “metoda manualno-odruchowa”). Oparta jest na fizycznych oraz biologicznych konsekwencjach zaburzeń chodu.

Terapia MRCST wykonywana jest albo przez autora terapii we Wrocławiu albo przez wyszkolonego terapeutę w innym mieście . WSPÓŁPRACA FIZJOTERAPEUTÓW Z AUTOREM TERAPII MRCST MA NA CELU UŁATWIENIE PACJENTOM DOSTĘP DO LECZENIA SKOLIOZY TERAPIĄ MRCST W ICH MIEJSCOWOŚCIACH ZAMIESZKANIA – zabiegi wówczas wykonuje przeszkolony w MRCST fizjoterapeuta.

Opracowana przez 15 lat terapia MRSCT ma charakter unikatowy! Zabiegi tą metodą są wykonywane jedynie przez autora terapii. Terapeuci współpracujący z autorem terapii mogą wykonywać zabiegi terapii MRCST jedynie pod jego nadzorem. Terapeuci wyszkoleni są w zakresie wykonywania zabiegów programowanych przez autora terapii. Po osiągnięciu doskonałego poziomu technicznego przystapią do kolejnego etapu współpracy i będą mogli sami programować zabiegi swoich Pacjentów.

Ćwiczenia w urządzeniu MRCST generują mechanizmy korekcyjno-stabilizacyjne, które wpływają na wszystkie trzy rodzaje czynników etiologicznych, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie skrzywienia kręgosłupa zarazem u dzieci jak i u dorosłych. Zaletą terapii jest duża skuteczność u osób pomiedzy 3 a 40 r.ż. oraz szybka sprawdzalność efektów leczenia zaledwie po 7-dniowym turnusie na zdjeciach rtg. Dzięki ćwiczeniom przeprowadzanym w urządzeniu MRCST w domu Pacjenta po turnusie uzyskiwany jest efekt stabilizacyjny zmniejszenia skoliozy oraz przygotowanie do kolejnego turnusu.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam