Badanie kręgozmyku

  • ocena wartości ześlizgu na rtg,
  • ocena wpływu wysokości przestrzeni międzytrzonowej, wysokości otworu międzykręgowego oraz wartości kąta lordozy lędźwiowej na objawy kliniczne,
  • ocena zmian zwyrodnieniowych w przyległych do ześlizgu segmentach ruchowych kręgosłupa,
  • ocena stopnia nad-ruchomości oraz sąsiadujących blokad stawowych,
  • ocena geometrii kręgosłupa i kości krzyżowej.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam