Plecy okrągłe

Plecy okrągłe to odwrotność pleców płaskich. Postawa Pacjenta jest niedbała, zgarbiona. Stąd częste upominanie dzieci „siedź prosto!”. Wadę powiększa długie siedzenie. Praca przy komputerze powinna być przeplatana wykonaniem paru ćwiczeń w odstępach godzinnych, co minimalizuje negatywny wpływ pozycji siedzącej na kręgosłup.
Kość krzyżowa ustawiona jest w przodopochyleniu co skutkuje zwiększeniem lordozy lędźwiowej. Wizualnie jednak zaokrąglenie pleców w odcinku piersiowym jest większe i to ono niepokoi rodziców dzieci z tą wadą.

Kiedy mamy do czynienia ze zmianą struktury kości kręgów piersiowych bez zmian funcjonalno-dystonicznych jak i bez geometrycznego odchylenia kości krzyżowej oraz fizjologiczną lordoza odcinka lędźwiowego – to wada nazywana jest chorobą Scheuermanna lub młodzieńczą kifozą lub martwicą jałową nasad trzonów kręgowych. Choroba ta zaczyna się w wieku 10-14 lat. Powodowana jest zaburzeniami wzrostu trzonów kręgów i postępującym klinowaceniem trzonów. Etiologia choroby jest dotychczas nieznana.

Odróżniając te dwie grupy schorzeń, które dają zbliżony obraz kręgosłupa – plecy okrągłe – należy podkreślić, iż w chorobie Scheuermanna jeśli w porę nie zastosuje się prawidłowego leczenia dojdzie do trwałego zeszpecenie i ograniczenia sprawności życiowej. Zniekształcenie klinowate nasad trzonów kręgowych jest procesem nieodwracalnym.
Objawem choroby jest ból w okolicy kręgosłupa, uczucie zmęczenia, stopniowe pogarszanie się postaw, powstają także przykurcze zgięciowe w stawach biodrowych.

Wczesne rozpoznanie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala rozpocząć leczenie, które zapobiega rozwinięciu się zniekształceń. Leczenie ma charakter rehabilitacyjno-ortopedyczny i powinno być kontynuowane do zakończenia wzrostu dziecka. Jednakże najważniejsze jest utrzymywanie kręgosłupa w odpowiednich pozycjach.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam