Diagnoza i zabieg manualny

Badania Pacjenta obejmuje:
Wywiad: pacjent odpowiada na szereg pytań, np. kiedy pojawił się ból, czy występuje wraz z kaszlem, w jakich sytuacjach jest większy itp,

Badanie neuro-biomechaniczne pacjenta.
Przeprowadzane są funkcjonalne testy (pacjent rozebrany jest do bielizny), które mają zlokalizować i określić rodzaj blokady, określić stopień uszkodzenia tkanki. Na tym etapie Pacjent informowany jest jakich ruchów nie powinien wykonywać, a jakie ruchy mają znaczenie terapeutyczne. W ramach tego badania można odróżnić ostre patologie od zaburzeń funkcjonalnych.

Leczenie obejmuje:
stawy:
mobilizacje i manipulacje,tkankę łączną:mięśnie: poizometryczna relaksacja mięśni, opracowanie punktów spustowych, czynny i bierny streczing,powięzie: osteopatyczne techniki relaksacyjne, nerwów: przywracanie wzorców odruchowych oraz mechanicznej ruchomości nerwów,dysk: kontrolowana repozycja dysku,funkcje odruchowe.

mgr Jacek Staniszewski – fizjoterapeuta.
Twórca terapii MRCST oraz autor książki pt. „Rewolucyjne leczenie nieinwazyjne skolioz. Terapia MRCST dzieci i dorosłych na podstawie uzyskanych wyników”.

Zapraszam