2: MODEL EDUKACYJNY W LECZENIU SKOLIOZY

Wiedza nt. diagnozowania oraz leczenia skoliozy jest wiedzą nie tylko profesjonalistów ale i samych dorosłych pacjentów czy rodziców dziecka ze skoliozą. Pacjent jak i specjalista współpracują ze sobą. Komentarz: Kurs „leczenie skoliozy” umożliwia Państwu zdobycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, dzięki której osoba dorosła ze skoliozą lub rodzic dziecka ze skoliozą może orientować się dużo bardziej w trudnej tematyce leczenia skolioz i współpracować z terapeutą. Już na etapie:

a) przedskoliotycznym możecie Państwo poznać listę „niepokojących objawów” na Kursie „leczenie skoliozy”. Rodzic może szybko zidentyfikować niepokojące objawy i sam zastosować działania prewencyjne, wie jak oceniać postawę swego dziecka, ma większe możliwości diagnostyczne oraz prewencyjne niż rodzic bez tej wiedzy. Wiedza nt. objawów zapowiadających skoliozę” jest wynikiem mojej wieloletniej obserwacji pacjentów 5  – 18 lat i zaproponowanych „ćwiczeń prewencyjnych”. Nie spowodowały konsekwencji takich jak progresja skolioz powyżej 20 st. u osób w wieku poniżej 10 lat, czy też progresji skolioz powyżej 25 st. u osób w wieku pokwitania opisanych w modelu biomedycznym. W wielu przypadkach wyniki odzwierciedlały zmniejszenie skoliozy i były konsekwencją dostatecznego wyedukowania rodziców młodych pacjentów.

b) badania klinicznego. Model edukacyjny nie stoi w opozycji w stosunku do modelu biomedycznego. Jest postępowaniem rozszerzającym możliwości samego pacjenta. Opierając się na diagnostyce będziecie Państwo sami umieli oceniać stan kliniczny własnego dziecka a w razie potrzeby zastosować ćwiczenia. Nie oznacza to odejścia/zanegowania modelu biomedycznego lecz jego dopełnienie.

Musimy sobie uświadomić, że ćwiczenia odbywają się głównie w domu i to ten okres decyduje o utrwalonych efektach korekcyjnych. Zatem wizyty w gabinecie fizjoterapeutycznym powinny w największym stopniu być nakierowane na edukowanie pacjenta i osoby, z którą będzie ćwiczył pod względem diagnostycznym oraz praktycznym.

Jakiego efektu leczenia powinien spodziewać się rodzic, który decyduje się na leczenie skoliozy wedle modelu edukacyjnego?

Jeżeli w badaniu rtg stopień skrzywienia kręgosłupa wyniesie:

poniżej 10 stopni– nie uznajemy takich skrzywień za skoliozę idiopatyczną. Mimo tego staramy się zidentyfikować „objawy niepokojące”,

w zakresie 10 – 24 stopnie – skrzywienia najczęściej zmniejszają się dzięki ćwiczeniom i nie stanowią większego problemu.

w zakresie 25 – 45 stopni pierwszym celem terapii jest niedopuszczenie do progresji w okresie wzrostowym (6 – 15 lat), co powinno być uwiarygodnione zawsze na zdjęciu rtg zgodnie z zaleceniami. Już w początkowym okresie terapii, w którym występuje zahamowanie lub zmniejszenie skoliozy należy podjąć decyzje z lekarzem o redukowaniu czasu noszenia gorsetu przez dziecko. Bardzo często udaje się to uzyskać. Wykonywane są testy stabilizacyjne w pozycjach obciążeniowych w fazach chodu, co dodatkowo uzupełnia decyzje o możliwościach niestosowania gorsetu. W wieku dojrzałym skoliozy u osób do ok. 40 r.ż. poddają się także MRCST i osoby te mogą liczyć nie tylko na poprawę funkcjonalną organizmu, ale także na zmniejszenie kąta skrzywienia i w ten sposób bardziej zabezpieczyć swoją przyszłość.

w zakresie 4560 stopni choć w modelu biomedycznym uznaje się takie skrzywienia za progresywne w każdym wieku i pomimo zaleceń lekarskich wykonania operacji, możecie Państwo podjąć próbę wyuczenia się ćwiczeń z MRCST. W modelu edukacyjnym celem leczenia skoliozy jest zawsze zmniejszenie skrzywienia, choć nie zawsze się to uda. Pacjent jednak zawsze może liczyć na poprawa wyglądu poprzez korekcję postawy ciała. O ile nie dojdzie do zmniejszenia skoliozy to ćwiczenia te stanowić będą uzupełnienie funkcji stabilizacyjnych po zabiegu operacyjnym i zdecydowanie poprawią Państwa funkcjonowanie. Jednak już teraz warto zobaczyć niektóre efekty dzięki zastosowaniu MRCST w skoliozach w tym zakresie. (efekty)

powyżej 60 st – ćwiczenia maja na celu wyłącznie przygotowanie do operacji.

c/ leczenia zachowawczego. Pacjent oraz osoba, z którą ćwiczy w domu, posiada wiedzę diagnostyczną i na jej podstawie potrafi ocenić czy prawidłowo wykonuje ćwiczenia w domu. Potrafi także sam ocenić efekt tych ćwiczeń. Dlatego pacjent nie musi często odbywać wizyt w gabinecie by uzyskać taką ocenę od swojego fizjoterapeuty. Kilkudniowa nieobecność w pracy lub w szkole co dwa, trzy miesiące nie stanowią problemu, tym bardziej, że kursy odbywają się zawsze w weekend. W trakcie kilkudniowego kursu w gabinecie pokazywane są pacjentowi oraz osobie, z którą ćwiczy, szereg ćwiczeń z MRCST. Efektem dodatkowym kursu jest często zmniejszenie skoliozy, który można potwierdzić na rtg. Nagrywane filmiki na telefon, które ułatwiają poprawne wykonanie ćwiczeń w domu. Dodatkowo pacjent posiada dostęp do Panelu Pacjenta, na którym zamieszczone są dodatkowe informacje oraz pokazane są inne ćwiczenia. W związku z poszerzaniem swojej wiedzy medycznej nt. skoliozy na kolejnych kursach, traktuje ćwiczenia jako element jego dnia codziennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.